lørdag 21. november 2015

"Sykkelvei" - ifølge skiltingen finnes det omtrent ikke!

Man hører det brukt hele tiden, men faktisk så finnes det knapt noen sted: "Sykkelvei". Ja, iallefall om man skal tro skiltingen.

Som eksempel har jeg tatt nye bilder av skiltene langs "Tour de Finans" og følger dermed opp innlegget fra tidligere i år. Det som er nytt er faktisk at det har kommet et lite strekke med Sykkelvei - som både ser ut som Sykkelvei, og som er skiltet Sykkelvei! Riktignok ikke mer enn ca 450 meter, men det er veldig godt å se at det skjer noe - selv om det tar lang tid og hvert prosjekt er bare noen hundre meter her og der. For de som ikke kjenner strekningen så er dette en av de mest trafikkerte pendler-strekkene i landet - som går mellom Lysaker og Oslo sentrum.

Nå går jeg forøvrig utifra skiltingen. Man får anta at skiltene stort sett stemmer med reguleringen selv om jeg mistenker at et par av skiltene er direkte feil satt opp.

Først litt bakgrunn - her er oversikt over skiltene:

Fra skiltforeskriften

Jeg var på vei hjem fra julebord på fredag kveld... og møtte ikke en eneste person, hverken til bens eller på sykkel mellom Aker Brygge og Lysaker! Hadde dermed god tid til å ta noen bilder fra mobiltelefonen. Jeg ble også nummer en på sykkeltelleren ved Aker Brygge ettersom den nullstilte seg for natten akkurat da jeg kom forbi! Yay! Bilde på Instagram!

Her kommer bilder av skiltene med noen kommentarer under:

Ved starten av Frognerstranda er det Gang- og Sykkelveiskilt som gjelder for hele denne strekningen til Sjølyst. Denne strekningen inkluderer et parti rett før Sjølyst hvor det ikke er noe fortau for de gående.
 
Før den livsfarlige utkjøringen fra Bestumkilen båthavn er det skiltet med Sykkelfelt-skilt. Denne må vel være feil? Her er det ikke noe sykkelfelt som en del av en bilvei...

Rett forbi utkjøringen fra Bestumkilen er det skiltet Sykkelvei!! Hurra!...

... dessverre er det Gang- og Sykkelveiskilt rett rundt svingen bare hundre meter lenger fremme.

Ved starten av det nye Vækerø-strekket er det igjen skiltet Sykkelvei

Noen hundre meter lenger fremme er det på nytt Gang- og Sykkelvei - på et strekke som ser ut som et fortau. Utrolig vanskelig å se dette skiltet - mistenker at jeg er den eneste som har funnet det!

Når man kommer til rampen opp til Lysaker er det (kanskje noe overaskende) skiltet med Sykkelvei igjen. Jeg antar at dette gjelder bare rampen, for på toppen kommer det mange gående opp fra trappen, men ikke noe ny skilting... Som jeg også har skrevet tidligere er det helt hårreisende elendig at det er fotgjengerovergang her...

Tar med denne også... Her er vi i Professor Kohts vei utenfor Storebrand-bygningen, og det er merket med Sykkelvei! Men dette er åpenbart et Sykkelfelt, så igjen antar jeg at det er feil skilting. Dette kan også misforstås til å gjelde strekket på høyre side, men dette er nok et fortau/gangfelt tror jeg.

Kort oppsummert så fremstår det veldig merkelig om det stemmer at bl.a. Frognerstranda og (den nye) Bestumkilen er regulert som Gang- og Sykkelvei... Jeg har faktisk ved et par anledninger støtt på folk som rusler midt i her - og det har de forsåvidt rett til å gjøre når man ser på hvordan det er skiltet. Men nå kan det også hende at riktig skilting her er et område som er enten grovt forsømt eller gjennomført av personer med manglende kompetanse.


Ingen kommentarer:

Bruker du ikke Facebook så skriv her: