fredag 31. august 2012

Innspill til detaljregulering i Maridalen

I disse dager kan man sende inn innspill til Bymiljøetaten vedr detaljreguleringsplanen for Maridalen. For de som ikke har fått det med seg så pågår det et arbeid med å vurdere to alternativer for Maridalen: 1) En adskilt gang- og sykkelvei, eller 2) En utvidet veiskulder på begge sider av veien.

Firmaet Hjellnes Consult laget i vår en rapport hvor de anbefaler en løsning med at en adskilt gang- og sykkelvei fremfor utvidede veiskuldre. Denne rapporten kan leses her.

Ettersom det er oppfordret til å sende innspill/kommentarer til det videre arbeidet, så har jeg gjort nettopp det. Sendte denne på epost i dag. Oppfordrer andre til også å sende sine kommentarer! Antar at noen av sykkelklubbene kanskje koordinerer slike kommentarer - har ikke sjekket.. bare fyrte avgårde mine... ;-)Til: Vibeche Håheim, Hjellnes Consult (vhk@hjellnesconsult.no)
Fra: Martin P. Hoff
Dato: 3 september 2012
Vedr: Innspill til konsekvensutredning i Maridalen

Jeg har, som mange andre syklister, lest igjennom konsekvensutredningen som dere har utarbeidet for Oslo Kommune / Bymiljøetaten og har innspill til rapportens vurdering av alternativene «3» og «4» som jeg håper dere tar med i det videre arbeidet i detaljreguleringsplanen og vurderingene av disse alternativene.

Jeg er en svært ivrig sykkelmosjonist (bl.a så blogger jeg om mitt liv på sykkelsetet her http://nebukanezerblog.blogspot.com) og finansmann. Jeg er også svært friluftsinteressert og er en «storbruker» av Nordmarka både når det gjelder ski, gå turer, og sykkelturer. Selv har jeg trent regelmessig i Oslo og omegn, inkludert utallige sykkeltreninger i Maridalen, de siste 15 årene.

La meg først bare påpeke at jeg reagerer på formuleringen i paragraf 6.2 om at:

« Det er i dag et problem at syklistene langs Maridalsveien kommer i store grupper og har stor fart. Disse fortrenger øvrige brukere. »

Dette gir et uriktig og en unødvendig negativ karakteristikk av syklistene i Maridalen. Har dere tenkt tanken på at det faktisk er bilistene som holder aller høyest fart og kanskje «fortrenger øvrige brukere»? Forøvrig, som jeg kommer til, er det ulogisk at det med denne holdningen, konkluderes med at den beste løsningen er å tilrettelegge en gang- og sykkelvei for disse syklistene (som har «stor fart») som skal brukes sammen med rulleskigåere, tursyklister og fotgjengere (eldre på tur, mødre med barnevogner etc.).

Maridalen er Oslos viktigste treningsområde for syklister, og treningssyklisten utgjør majoriteten av brukere i Maridalen. Dette er ikke syklister som er på vei noe sted som helst (som det kan se ut som dere tror ettersom mye av retorikken i rapporten er orientert om «transport» ut i marka), men som trener frem-og-tilbake i Maridalen på asfalt for å kunne opprettholde høy hastighet på sykkelen. Hastigheten som holdes under slike treningsforhold (alt mellom 20 til 50km/t) er uforenelig med å sykle på en gang- og sykkelvei og ihht trafikkreglene om at «passering av gående må skje i god avstand og i tilnærmet gangfart» så er det ikke bare uforsvarlig å sykle på en kombinert gang- og sykkelvei i slike hastigheter, men også ulovlig.

Derfor må dere ta hensyn til i deres «Vurdering of omfang, alternativ 3» (6.4.2) at majoriteten av syklistene i Maridalen fortsatt kommer til å sykle på veien selv om det anlegges en gang- og sykkelvei. Fordi de ønsker det og fordi det er pliktige til det. Det vil i såfall bety, om det bygges en adskilt sykkelvei, at de to største brukergruppene av Maridalen (syklistene og bilistene - det er forøvrig helt feil som dere hevder i rapporten at det er volum på ca 50/50 av rulleskigåere og syklister – og det er en svært grov feil for en "faktabasert rapport") vil bli tvunget til forsatt å koeksistere på samme asfalt – bare trangere og mer trafikkfarlig.

I deres vurdering av alternativ 4 (bredere veiskulder på begge sider) («Vurdering av omfang, alternativ 4» (6.4.3))så skriver dere at dette vil være en utfordring på vinteren bl.a. fordi «om vinteren kan oppmerkingen forsvinne som følge av snødekke, og det vil også kunne bli problemer med oppsamling av snø på skulderen ved brøyting.». For det første så anbefaler jeg dere å dra ut i Maridalen i februar og telle antall syklister, rulleskigåere og gående. Denne tellingen vil resultere i et ekstremt lite antall – om noen som helst. På denne årstiden er rulleskigående på vanlig langrennsski andre steder i marka, treningssyklistene er innendørs på en «rulle» eller spinningsykkel, og de gående sitter på bussen. For det andre så er antagelsen om at Oslo Kommune ikke vil kunne overholde sine plikter til å brøye veiskulderen også oppsiktsvekkende. Det er en ting at Oslo Kommune ikke klarer å brøyte skikkelig på noen av de tynneste sykkelfeltene i sentrum, selv om de forsømmer sine plikter også her – men jeg synes ikke det burde være tvil om at man skulle kunne forvente skikkelig brøyting av en såpass bred veiskulder (2 meter) som det er snakk om i dette tilfellet.

Når det gjelder gående/joggende (minner om at dette også er et sommerfenomen) – så må den åpenbare løsningen være å forsøke å få denne brukergruppen til primært å benytte gangveien langs vestsiden av strekningen mellom Brekke og Hammeren.  Per i dag er det svært dårlig skiltet og de fleste er ikke klar over denne flotte turveien inn til Hammeren – her kunne man også forbedret «inngangspartiet» slik at den var mere synlig. Denne ruten er kun ca700m lengre enn å gå på veien, og for de få som ikke går denne veien (her også ville det vært interessent med noen fakta – rapporten deres gir et inntrykk at gående er en stor brukergruppe mens jeg knapt har sett noen gående på denne strekningen noensinne), men som ønsker å fortsatt gå på veien, så er en såpass bred veiskulder på 2meter mere enn tilstrekkelig for å unngå konflikter mellom brukere av vegskulderen.

Som konklusjon tror jeg det er liten tvil at en bredere veiskulder er en vesentlig bedre løsning enn en adskilt gang- og sykkelvei. Jeg vil forøvrig anbefale dere å få innspill fra noen av de største sykkelklubbene i Oslo som trener her (f.eks. Sportsklubben Rye) – ettersom rapporten deres fra i vår gir et inntrykk av mangelfull forståelse av den største brukergruppen i Maridalen - treningssyklisten.

Mvh,
Martin Hoffonsdag 29. august 2012

Velominati - "The Rules"

Svært mange kjenner til OREC: The Official Rules of the Euro Cyclist. Dette skrev jeg ifjor en kortfattet versjon av som jeg kalte Hvordan se proff ut på landeveissykkel.

Det er vel liten tvil om at forbildet for de fleste som pugger OREC er Mario Cippolini:

ORECs "Gud"
Men! For de som føler at OREC i for stor grad utfordrer sine etablerte indre retningslinjer - være seg å sykle uten hjelm, sprute champagne på podiumpikene, eller oppnåelse av en homo-erotisk karma - så kan jeg anbefale et annet regelsett som kan beskrives som noe "barskere":

Dette er Velominati: The Rules. (følg linken!)

Kanskje den viktigste regelen her er

    #5: Harden the Fuck Up.

.. sammen med:

    #20: There are only three remedies for pain.
     1)If your quads start to burn, shift forward to use your hamstrings and calves, or
     2)If your calves or hamstrings start to burn, shift back to use your quads, or
     3) If you feel wimpy and weak, meditate on rule 5 and train more.

.. og også:


    Rule #23: Shoe covers are for cold or wet
    If it's not cold or wet and you are still wearing shoe covers it's because you're a pussy.

Velominati har ikke presentert et enkelt forbilde blant sykkelprofilene - men etter å la lest nøye igjennom så sitter jeg igjen med inntrykket av at mens OREC er "Italiensk" så er Velominati-reglene mere i retning "Belgisk/Nederlandsk". Og har derfor plukket ut Johnny Hoogerland som en profil for dette regelsettet:

Hard-Man: Johnny "barb wire" Hoogerland

Så får man velge da. Hvordan ønsker man å fremstå: Som Cippolini eller Hoogerland? Velg ditt regelsett utifra dette! :-)

tirsdag 28. august 2012

Norseman 2012 video

Denne video'en er såpass kul at jeg må bare reklamere litt for den. Anbefales!

lørdag 25. august 2012

Birkebeinerrittet 2012

Rapport fra årets Birkebeinerritt:

Kort oppsummert
Jeg startet i pulje 6 - og endte tilslutt opp som nr 2 i mål fra denne puljen (192 startende i pulja) med tiden 3:04:18. Ettersom dette var soleklart pers så var jeg også veldig godt fornøyd med tiden. I tillegg til å være i en del bedre form i år så har jeg heller aldri vært såpass godt forberedt og alt fungerte optimalt: Bekledning, mat/drikke, sykkelen samt disponering av løpet fungerte bra (se mine forrige innlegg om forberedelser). Stiv gaffel var jeg godt fornøyd med og tror jeg gjentar det til neste år. Tapte noen sekund på nedkjøringen fra Skramstadsætra og i Ballettbakken hvor det ble mye risting - men de få sekundene på disse to stedene er småtterier iforhold til godfølelsen av å kunne stå og tråkke opp kneiker og bakker med en dønn-stiv, og lettere, sykkel.

Før løpet
Jeg kjører Birken-opplegg med Birkenbuss opp på fredag og madrassovernatting (Åmot Ungdomsskole denne gang). Det er enkelt: Man slipper å planlegge noe som helst og jeg har ingen problem med å sove på madrass - dette gjør at man slipper å tenke på logistikk når man forbereder seg til rittet og kan heller fokusere på å "gjøre seg klar" (ref mine tidligere innlegg vedr sykkel, bekledning, etc).

Spiste frokost på Åmot Ungkomsskole 05:45 (!) og kom meg ned til start bare 10min eller så før startskuddet 07:25. Droppet oppvarming (bare syklet noen hundre meter for å sjekke sykkelen) og valgte bevisst å starte langt bak i feltet ettersom det var mattestart i puljen min - rengte med at det ikke ville være noe problem å sykle meg opp på flatene - og da har man 15-20sekunds bedre tid enn de som starter helt i front av pulja. Ganske digg mot slutten av rittet om man kniver med noen andre fra pulja å vite at man har sannsynligvis 15 sekund å gå på! ;-)

Selve løpet
Bang! Starten går, og jeg kommer meg greit fremover i feltet. Etter at vi er omtrent halvveis opp i bakkene på vei mot Skramstadsætra så har jeg kommet helt i front av puljen og har begynt å ta luft og bidrar til å holde tempoet oppe. Etter det første terrengpartiet (fra Djuposet) er det stadig færre fra pulje 6 - og er kanskje 10-mann igjen i en gruppe. Én mann fra puljen ("han i grønn trøye") har fått en luke og han ser vi ikke igjen - finner ut senere at dette er Anders Skaarseth fra Lillehammer CK i M16/17 som klarte å sykle inn på 2:58 - det kaller jeg en rå prestasjon av en 16/17-åring! Han tipper jeg på at vi hører mere om senere!

Kjenner det!
Fra Bringbu er vi i realiteten 3-4 som bidrar skikkelig mens en håndfull fra pulja klamrer seg fast (med til tider en lang hale av også innhentede ryttere fra pulje 4 og 5). En liten periode får vi til en rulle med ca 10 mann (noen fra pulje 5 er med) men som sprekker opp i kneikene - og etter Rosinbakken er vi 4 mann igjen fra pulje 6. Fra Rosinbakkene til Storåsen taper vi en del tid på at vi ikke er i en større gruppe og vi ser en større gruppe fra pulje 5 litt foran oss som vi ikke tar innpå.


Passerer Kvarstad med lang hale (noen få pulj6, resten pulje5). Fra VGTV
Litt etter Storåsen så detter to til av og vi er nå bare 2 stykker igjen - undertegnede og Marius Therkelsen. Vi kjører godt sammen helt til mål og tar fortsatt inn etterslengere fra puljene foran oss. Her også taper vi et par minutt på at vi ikke er i et større felt. Selv hadde jeg (som jeg skrev om i forkant) bestemt meg for ikke å kjøre etter noen mellomtider men bare kjøre på intensitet - og blir positivt overrasket når Marius plutselig roper "tror vi klarer 3:05"! 15min senere passerer jeg mål på 3:04:18 og er svært fornøyd.

Mat/drikke, sykkelen, bekledning - Ibux...
Som jeg skrev i forkant hadde jeg 2x0.75l flasker med Maxim - og jeg røsket også med en kopp med sportsdrikke på hver matstasjon. I tillegg spiste jeg en halv Maxim bar (typ müesli). Dette holdt helt supert - drikken metter mye - og jeg var heller ikke spesielt sulten eller tørst etter målgang som er et godt tegn på næringsinntaket ila rittet.

Jeg har slitt litt med vondt i korsryggen på terrengsykkelen - grunnen er fordi jeg "spenner" skuldrene som forplanter seg i korsryggen (her forsøker jeg bevisst å slappe av i skuldrene, men glemmer det hele tiden) - og tok to ibux i løpet av rittet (en før Bringbu, og en før Rosinbakkene). Dette hjalp mye - og for første gang (på 11 ritt) hadde jeg ingen problem med å bøye meg ned og ta av den eletroniske chip'en rundt ankelen ved målgang!

Av bekledning hadde jeg kortermet supertrøye med vindtett front under tempodrakt, lange armer, lange terrenghansker, caps under hjelmen, vindtette skoovertrekk, samt at jeg hadde tatt Gaffateip over hjelmen (for mere aerodynamikk og varme). Droppet briller, som var ingen problem. At jeg hadde satset på aerodynamikk viste seg svært tydelig i samtlige nedkjøringer - både på vei ned før Kvarstad og etter Storåsen så rullet jeg ganske lett fra de andre og måtte faktisk holde igjen i hver utforkjøring ettersom det var ingen poeng å bli kjørende alene. Kunne kanskje droppet skoovertrekkene, men jeg hater å bli kald på føttene og de veier jo ikke noe allikevel.

Min Scott Scale 35 (2010 modell) fungerte helt supert - men det skulle forsåvidt bare mangle ettersom jeg hadde i forkant av rittet satt på ny bakskifter, kassett, kjede, drev, gir-wire, samt satt på ny stiv gaffel. I tillegg hadde jeg fylt Stans Sealant på mine conti-slanger (man må ha slanger hvor man kan skru ut ventilen) for ekstra trygghet vedr punktering. Slikt guffe veier kanskje bittegrann, men det merket jeg ikke noe til. Kjørte PSI på litt over 30 og rullet som sagt fra alle rundt meg. Sykkelen min er forøvrig ikke spesielt lett selv med stiv gaffel - og dette skyldes et ganske middels hjulsett - til neste år så kanskje jeg oppgraderer hjulene for enda litt lettere/raskere oppsett. Bortsett fra det så holder sykkelen i massevis til Birken 2013!

Superdupersykkelen

Etter rittet
Det er en herlig følelse å komme i mål når alt har fungert optimalt og man i tillegg har et resultat man er fornøyd med. Jeg har tidligere ikke trodd jeg ville ha sjans på å komme under den magiske 3-timers grensen, og på lørdag er jeg ganske sikker på at jeg hadde klart dette om jeg hadde hatt den beste seedingen (pulje 2). Men til neste år så får jeg det på årets resultat - og jeg har ikke tenkt å trene noe mindre - så da får jeg forsøke på dette da. I mellomtiden får jeg glede meg over ny pers. I klassen min kom jeg som nr 43 (av ca 1800) - og om man legger inn Menn Elite så endte jeg opp på plass 60. For første gang var det heller ingen dame som slo meg ettersom vinner av Kinner Elite vant på 3:06 og noe! Yay! ;-)

"Merket" tok jeg med nesten 40-mins margin. Dette var min målsetning for et par år siden men klarer denne nå uten store problemer - og kanskje selv med et par punkteringer. Nå har jeg riktignok aldri helt skjønt hva "merket" er - det er jo merkelig at det ikke er premiering for dette når det er så mye snakk om det... her er de to små effektene jeg fikk i Haakons Hall - men, ingen av disse er "merket"!

Ingen av disse er "merket"... ?...
Jeg var forøvrig raskt avgårde fra Haakons Hall og rakk tog til Oslo fra Lillehammer kl 12:10 (eneste Birkebeiner på dette toget tror jeg). Hyggelig å høre at Lars Ragnar Manengen vant eliteklassen da jeg kom hjem. Tror det var ekstremt mange som unnet han den seieren!

torsdag 23. august 2012

Birkenværet ser bra ut. Siste sjekk klær/utstyr!

Nå (torsdag) har værmeldingen endret seg til det bedre, og været både for morgendagens Fredagsbirken og lørdagens Birkebeinerritt ser faktisk veldig ok ut!

Ifølge Tone Lien (big boss Birkebeinerarrangementene) så er løypa fortsatt "fin og tørr" - så med mindre det kommer mye nedbør før rittet så blir løypa også bra! :-)

Det meldes nå sol/sky og marginalt med nedbør fredag og lørdag. Svært lite vind, men litt kaldt - og de som sykler tidlig på dagen vil muligens ha under 10 grader hele turen.

Se YRs Birkebeinerritt-oversikt her.

Planlagte klær
I tillegg til å kle meg etter ca 10 grader så prioriterer jeg aerodynamikk i år. Av klær har jeg en langermet supertrøye med vindtett front som jeg skal ha under tempodrakta. Sannsynligvis lange armer og knær (mulig jeg dropper knærne). Caps under hjelmen (hjelmen tape'et med gaffateip for aero- og ekstra varme). Ullsokker og vindtette skoovertrekk (strekker noe teip rundt for at de ikke detter av i løpepartiet). Lange terrenghansker (om det blir duskregn så trekker jeg gummi engangshansker over for ekstra varme). Solbriller dropper jeg - alltid mye styr om det blir gjørmesprut.

Mat/drikke
Av drikke blir det 2x 0.75l på ramma med maxim - tar kanskje en kopp i farta på et par av matstasjonene om det passer. Tar med en maximbar (som jeg oppbevarer på låret under buksebenet på tempodrakta). Har et par ibux under andre buksebenet.

Sykkelen
På sykkelen har jeg i år stiv gaffel med forskjerm under (litt avhengig av været lørdag morgen). Har fylt Joe's Sealant på slangene både foran og bak for å sikre mot punktering. Kjører Continental Race King 2.2 med ca 30-35psi. Gidder ikke ha min Garmin Edge705 på styret - det har tidligere vært så full av gjørme at det har knapt vært mulig å se hva som står der - bruker min gamle Forerunner305 på armen istedenfor.

Disponering
Har ingen tidsskjema jeg har tenkt å følge fordi værforhold spiller såpass mye inn. Kommer til å kjøre etter intensitet og har tenkt å gi 100%. Forhåpentligvis er jeg så sliten ved målgang at jeg vet at jeg ikke kunne ha syklet fortere - så får jeg se hva tiden blir da.

Sekken
Ellers minner jeg om å pakke sekken riktig - som jeg skrev om for noen dager siden. Selv pakket jeg i går - og tok også en siste test-tur på sykkelen for å skjekke at alt fungerte fint. Ingen trening idag eller imorgen. Det blir sofahvile og tidlig i seng. Buss til Rena imorgen ettermiddag med madrassovernatting på Åmot Ungdomsskole!

Tror faktisk dette blir en finfin tur over fjellet med god stemning både i løypa og i målområder! ;-)

La til ekstra-slange over 3.5kg. Bagasjevekt anbefales! :-)

tirsdag 21. august 2012

Møkkavær i Birkebeinerrittet?...

Oppdatering 22/8. Været ser ganske mye bedre ut nå: http://www.yr.no/sted/Birkebeinerrittet/

Sjeldent er vel sykkelnorge like opptatt av værmeldingen som uken før Birken. Og det er nå... Og i skrivende stund så er det ganske deprimerende saker.

Nå skal man huske på at i fjor så var det også veldig dårlig værmeldinger i begynnelsen av uken, men så ble det faktisk ikke så verst vær allikevel - så vi får krysse fingrene for at det samme skjer i år!

Minner om de innleggene jeg har skrevet om Birkebeinerrittet tidligere, bl.a.

Her er værmeldingene for Rena, Sjusjøen og Lillehammer. Kort fortalt er det mellom litt over 10 grader, regn og sidevind.


søndag 19. august 2012

Trek Madome 7.9 = 30min raskere på DSSP!...

Vi er forsåvidt ganske vant til at produsenter/leverandører bruker store ord ifht de positive effektene av produktene sine - ofte i kombinasjon med svært kreative kvasivitenskaplige begrunnelser: Bl.a. produktkategoriene sportsernæring og kompresjonstøy leder an i kampen om mest overdreven bruk av kreativ "vitenskap" for å tjene penger på produktene sine.

Men, nå kom jeg over en reklame som overasket meg! Jammen har ikke distributøren av Trek kastet seg på bølgen av å presentere misvisende og grovt overdrevne produktgevinster! Sjekk denne reklamen som står i seneste utgave av Landevei.

Løøøøøp og kjøøøøp! ;-)

onsdag 15. august 2012

Sekken i Birkebeinerrittet.. forsøk å unngå tidsstraff!

2013 oppdatering - Birkebeinerrittet har endret teksten her igjen i år. Sjekk krav til sekken her.

I fjor fikk deltager i Birkebeinerrittet Ragnhild Bolstad 15 minutters tidsstraff i Birkebeinerrittet fordi hun ikke hadde vindjakke med lange ermer i sekken (!) og falt dermed fra 4de plass til 12 plass i hennes pulje i rittet. Hun hyret sporenstreks inn advokat Gunnar Martin Kjenner som truet Birkebeinerarrangementene med rettssak ettersom det kun sto at man "bør" ha med utstyr i sekken (og ikke "skal")! Det viste seg senere at hun primært var opptatt av disse 15 minuttene fordi hun ville vinne "Trippelen", og etter Birkebeinerløpet var unnagjort i September så ble det klart for henne at hun vant Trippelen selv med tidsstraffen og henla derfor saken ifm Birkebeinerrittet (antar at Kjenner ikke var gratis i drift og her øynet hun en muligheten for en viss restrukturering av hennes juridiske kostnadsnivå)! Hun vant kanskje Trippelen, men resultatet har blitt at krav til sekken og dets innhold har blitt skjerpet ifm årets ritt 2012! Takk skal du ha!...

You gotta fight for your right!
Ettersom det er dyrt nok å delta i Birkebeinerrittet fra før av (som jeg skrev om i forrige uke) - så er det  lurt å passe på at man unngår advokatkostnader på flere hundre tusen i etterkant av arrangementet ved å pakke sekken i helhold til Birkebeinerrittets oppdaterte sekkereglement før man tar fatt på turen over fjellet! I den forbindelse har jeg funnet fram Birkebeinerrittets sekkekrav anno 2012 til egen og andres informasjon.

Et par viktige punkter å merke seg:
- Reglementet er skjerpet ifht 2011, og det er nå ingen tvil om at den (lange) listen med utstyr SKAL være i sekken. Litt artig at det er krav om å ta med ekstra slange - men pumpe det er bare anbefalt... Og regnbukse i sekken?... jeez..
- Man har ikke (som i "gamle dager") lenger lov å ha sekken under trøya (eller under tempodrakta for de mest seriøse)
- Den siste linjen i sekkeregmentet ("Utstyr i sekken som brukes underveis i rittet kommer i tillegg til vekten på 3.5kg") kan tolkes på to måter - velg din tolkning utifra ditt personlig forhold til juridisk risiko: 1) Utstyr som du bruker underveis i rittet skal erstattes med tilsvarende vekt (grus/stein e.l) slik at sekken fortsatt veier 3,5kg, eller 2) Legg først 3.5kg dødvekt i sekken, og deretter legg inn den lange listen med utstyr som du muligens kommer til å bruke underveis. Om man hadde leid inn en advokat og bedt han gitt en anbefaling vedrørende hvilken av disse to tolkningene man burde legge seg på og praktisere i årets ritt, så mistenker jeg at han ville valgt #2 - men, ettersom jeg ikke har planer om å sykle med 5-6kg på ryggen så kjører jeg tolkning #1 selv! Så her er det faktisk fortsatt en marginal risiko for at advokat Kjenner får noen nye klienter i etterkant av rittet om Sekkekontrollørene begynner å ilegge tidsstraff til de som velger tolkning #2... :-/


Her er Birkebeinerrittets sekkereglement:

Krav til vekt og innhold i sekk


Alle deltakere, uansett klasse, må bære sekk som skal veie minst 3,5 kg under hele rittet.
Av sikkerhetsmessige årsaker er det ett absolutt krav at deltakerne tar med seg følgende ekstra utstyr på turen:

 • Vind-/regntett jakke med lange ermer 

 • Vind-/regntett bukse med lange bein

 • Votter/hansker med lange fingre

 • Hodebekledning (lue/buff)

 • Langt undertøy (trøye og bukse)

 • Tørre sokker

 • Mat

 • Verktøy

 • Slange(r)

 • Vi anbefaler også å ta med pumpe

Sekken skal bæres på ryggen under hele rittet. Det er ikke tilltatt å bære sekken under sykkeltrøye eller vind-/regnjakke. Sekken skal alltid være synlig og tilgjengelig. Kontroll av vekt og innhold blir gjennomført. Rytterne er selv ansvarlig for at sekken ikke er for lett ved målgang. Deltakere som har for lett sekk, mangler viktig innhold eller som ikke bærer sekk vil få tillegg i tid eller bli diskvalifisert. Det blir utplassert vekter for egenkontroll ved sekretariatene fredag og lørdag.


Utstyr i sekken som brukes underveis i rittet kommer i tillegg til vekten på 3,5 kg.

tirsdag 14. august 2012

Øyeren Rundt 2012 - rittrapport!

Her er min opplevelse fra helgens ritt Øyern Rundt. Rittet er 123km langt og går rundt vannet Øyeren. Kart over løypa kan sees på min Stravaøkt her. I årets ritt var det ca 600 påmeldte fordelt på 4 startpuljer (basert på seeding) - hvor jeg stilte sammen med 150 andre håpefulle i den første puljen. På søndag hadde jeg fantastisk support fra forloveden - som også tok bildeserien jeg la ut i etterkant av rittet.

10:00-10:30: Starten går. Rolig bak master-bil
I Øyern rundt kjøres det master-bil den første halvtimen av løpet, og siden denne ikke skal ha en fart over 30km/t kombinert med at man starter med nedoverbakke så er Øyern Rundt det eneste rittet hvor man faktisk kan lukte svidde bremseklosser. Fordelen med master-bil er at man ikke trenger å varme opp: Før start tok jeg en liten tur for å sjekke at alt fungerte fint og startet liksågreit bak i feltet. Der lå jeg i ca 15min før jeg kjørte meg frem i feltet og ble liggende der og passe på posisjonen min.

Oppvarming!
I denne svært rolige delen av rittet så satt jeg igrunn og tenkte på helt andre ting.. et par tilfeldig tanker som bl.a. sveipet innom var:

 • Jøss - SK Rye, med sin sosialdemokratiske AP-stil, har valgt en Porsche Cayenne som master-bil! (riktignok uten turbo)
 • Gutta fra Team Kjekkas har jammen sans for grelle farger.
 • De svære gutta fra Sagene IF blir fine å ligge bak senere i rittet.
 • Skrives det egentlig “Øyern Rundt” eller “Øyeren Rundt”?...

10:30-11:30: Masterbilen slipper feltet fri
Det gikk ikke lang tid etter at bilen slapp at de første bruddforsøkene begynte å skje  - og fokuset mitt gikk fra meditasjon til rittkonsentrasjon. Med masse rykk i fronten av feltet så er det viktig å ligge langt fremme for å unngå trekkspillseffekten (som koster mere krefter) og jeg passet på å ligge nettopp der. En interessent observasjon jeg gjorde nå var at mange av “favorittene” som var mest aktive i feltet var akkurat de samme jeg hadde konkurrert med i Spinn Cup tirsdagen noen dager i forveien... Med økt fart, særlig i bakkene, så begynte feltet å bli litt ut-tynnet, og det begynte nå å bli et markant skille på nivået på syklistene i fronten av feltet og syklistene som hadde lagt seg bakerst. Noen har nok begynt å falt av halen allerede på dette tidspunktet.
Større fart i feltet nå  (photo: Rye)

11:30-12:00: Bruddet går
Ved 54km er det en bratt nedkjøring med en 180-graders serpentinsving før man passerer en bro, en 90-graders sving, og rett inn i en oppoverbakke. Her gikk det et brudd i fjor som jeg ikke ble med på (satt bakerst i feltet og tvinnet tommeltotter eller noe) og i år var jeg bestemt på å være godt fremme (og hadde studert løypen svært nøye denne gangen!). Det var jeg ikke alene om, men etter litt støting opp langs siden og litt albuebruk så lå jeg i ca tredje posisjon nedover svingen og lå helt i teten opp bakken på den andre siden av broa.

Fått hjulet til Lilland mot slutten av den første viktige bakken
Bare litt over 10-min senere passerer man en demning som går inn i den bratteste bakken i hele rittet - men som ikke er veldig lang (under 1km). Her ble det kjørt enda hardere, og når man konsoliderte den fremre delen av feltet på toppen kunne vi konstatere at vi nå var en gjeng på ca 25 syklister igjen fra startfeltet på 150 mann.

12:00-13:00: “Spare krefter”... iallefall forsøke
Jeg hadde bestemt meg allerede før rittet at om jeg ble med i noe brudd så skulle jeg ikke være med å kjøre i rulle - og ikke tette noen bruddforsøk. Grunnen til det er fordi den aller siste bakken i rittet passer meg fint, og jeg tenkte at det ikke spiller stor rolle om jeg kommer inn dit med 10, 20 eller 50 andre - der tar jeg uansett hele feltet (tenkte jeg)! Denne planen holdt jeg meg til i bruddet og la meg bakerst. Slikt er ikke alltid populært - særlig blant syklister som er mere vant til å kjøre rulle enn å være med i fellesstartritt - men det var overraskende få protester. Sannsynligvis fordi det var et såpass stort felt. Jeg var igrunn ganske likegyldig til om vi kom til å bli hentet inn av gruppen som lå ca 40sek bak oss - men, det var åpenbart ikke alle de andre i bruddet og det ble på et visst tidspunkt etablert en rulle som satte fart. Det var også noe støting og noen mindre brudd, men ikke noen store problemer.

13:00-13:10: Avslutningen opp den siste kneika
Ikke langt fra målgang er det en bakke på 500 meter med 11% snittstigning - den er tøff men kort. På vei inn til denne bakken lå feltet vårt i rundt 65km/t i nedoverbakke og jeg ble presset bakover - her burde jeg vært mere på hugget og holdt en posisjon i front. Jeg lå nesten bakerst på rundt 20 posisjon på vei rundt svingen og inn i bakken.. alt for langt bak (se bildet under..). På vei opp måtte jeg derfor gi 100% for å forsøke å kjøre meg opp til teten - og mot slutten av bakken kunne jeg konstatere at jeg hadde kjørt meg opp til 4dje plass med ikke mer enn et par sekund opp til trioen i front. Noen har lagt ut et youtube klipp fra toppen av bakken her.
Langt bak i starten av bakken.. (photo: M. Askautrud)

Har tatt inn nesten hele forspranget mot slutten  (photo: M. Askautrud)

Par sekund bak hjulet til Lilland  (photo: M. Askautrud)
På “slettene” inn til mål så girer jeg opp til storskiva og kjedet girer rett av på utsiden av storskiva! (har en skjevhet i kranken min som forårsaker dette - må sannsynligvis bytte hele greia).. Heldigvis så får jeg det på plass igjen ved å bare gire ned og tråkke det på igjen... Taper kanskje et par sekund, men samtidig støter Helge Wangberg forbi meg og får kontakt med trioen i front. Kommer igang igjen og står og trør bortover på flaten.. nå hiver jeg etter pusten samtidig som jeg kikker frem og sier inni meg “der er førsteplassen, der er førsteplassen”... Kvartetten akselerer rundt siste sving mot mål og jeg innser at jeg ikke tar de igjen. Skifter fokuset til å finne ut om det kommer noen bakfra - og ser at jeg har bra kontroll på de på siste sletta. Passerer mål med tanken “femte plass.... F@£$#EN!”... :-(

Lederkvartetten før siste spurt  (photo: M. Askautrud)

Lilland vinner rett foran Tandrevoll

13:10 og senere: Godt fornøyd!
Det gikk derimot ikke lang tid etter målgang og at jeg fikk summet meg litt at jeg fant ut at femte-plass var jo tross alt en av de aller beste plasseringene jeg har klart! Og med en klem fra kjæresten og noen gratulasjoner så ble jeg stadig mere fornøyd. Det var jo også en del sterke syklister i feltet som jeg tross alt kom foran i mål! ;-)

SK Rye vartet også i år opp med fantastisk matservering etter målgang - baguetter, kola, vaffler og kaffe. Dette kombinert med solskinn og god stemning i målområdet satte en finfin avslutning på en fantastisk flott dag på sykkelen!

Etter målgang fikk jeg også høre at det hadde vært ganske mange punkteringer, små uhell, og et litt større velt (bl.a. med 2 på sykehus med bruddskader). Det hørtes heldigvis ut som det hadde gått bra med de.


Ikke alle var like heldige med dagen... :-(


søndag 12. august 2012

Bilder fra Øyern Rundt 2012

Vedlagt er masse bilder som forloveden tok fra Øyern Rundt i dag! Fritt frem å låne til privat bruk - om noen skal publisere noen så vennligst bruk kildehenvisning og gi beskjed.

Jeg skal skrive en liten rapport fra rittet en av de nærmeste dagene - rekker dessverre ikke nå. Men, veldig kort fortalt så er Øyern Rundt et flott ritt - svært profft arrangert (av SK Rye) og en fin løype. I dag gikk det ganske bra for undertegnede og jeg ble nr 5 totalt - i klassen min så blir jeg vel omtrent helt i toppen - den plasseringen finner jeg ut av når resultatlisten er klar.

Bildealbumet finnes her. Morsomt om de som finner seg selv tagg'er seg også! :-)

Her et par utvalgte:

Rye stiller en Porsche Cayenne som master bil! På tide å justere ned startkontigenten? ;-)

Mange små bruddforsøk underveis

Holder man hjulet til Haakon Lilland (som vant) så kommer man høyt på lista!

Mange i felt2 fortsatt samlet etter "broa"
Han her ser kjent ut..

"Herlig - jeg er fortsatt best!"

"Dream-on suckers"

onsdag 8. august 2012

Videorapport fra sommerens alpetur!

Bedre sent enn aldri! Den vedlagte videoen inneholder utvalgte klipp (i kronologisk rekkefølge) fra sommerens sykkelferie med 25 likesinnede. Turen var på 9 dager og startet/sluttet i Nice. En fantastisk flott rute satt sammen av våre eminente rittgeneral! De eksakte løypene kan sees på min Strava-profil - linker inn dagsetappene under video'en for de som er interessert (og som muligens planlegger tur til neste år?).

GoPro-festet til kameraet mitt knakk på dag 6. Derfor hadde jeg svært lite video fra de siste dagene og måtte legge inn noen stillbilder. Dag 9 hadde jeg faktisk ingen ting fra - og avslutningssekvensen med alle rytterne er egentlig et klipp fra dag 7! ;-) Merk også at videon kan sees i full-HD ved å klikke på den lille settings-knappen i youtube-videon og velge høyere kvalitet.


Link til Strava for de som er interessert i å se kart over turen:

Dag 1 (Col de la Madone, Col Braus)
Dag 2 (Monte Ceppo, Passo Teglia) Her kjørte jeg følgebil halve dagen og manger derfor kart over Monte Ceppo.
Dag 3 (Colle de Casotto)
Dag 4 (Colle Esichie, Colle Preit)
Dag 5 (Colle Sampeyre)
Dag 6 (Colle di Finestre) Her glemte jeg å starte GPSn og mangler derfor litt av ruta i starten.
Dag 7 (Col d'Izoard, Col d'Agnel)
Dag 8 (Colle de Vars, Colle Cayolle)
Dag 9 (Col de la Sinne)


Her er kart over ruta (tatt fra Strava ride mapper), merk at jeg mangler data fra starten av dag2 og dag6, derfor er det et par "hull"!tirsdag 7. august 2012

Oslos Klatrekonge: Høstklokka tikker - get out there!

Nå er det en stund siden sist jeg skrev om "Oslos Klatrekonge (på Strava)" - og det er ganske enkelt fordi siden Arne Post tok ledelsen i konkurransen den 23 mai så har han klart å forsvare ledelsen. Tror faktisk han har forbedret tidene sine på både Klatringen til Tryvann og Kongsveien siden den gang! I skrivende stund så ser den farligste utfordreren til en ny topp-plassering ut som Carl Fredrik Hagen som har kanontider på både Grefsenkollen og Kongsveien, men mangler en tid på Tryvann. Men han må altså sykle opp til Tryvann på en tid på lave 14'tallet om han skal konkurrere helt i toppen! Foreløbig ser det ut som Arne Post beholder plassen! :-)

Fra januar nullstilles oversikten - så om noen skal klatre på listen for 2012 (og tidl.) så gjelder det å klokke inn noen gode tider før det blir for sent!

Det er forøvrig vært en stor nivåheving på Strava-klatringene i løpet av året. Første leder vi hadde av konkurransen tidlig i år har nå falt ut av topp-ti listen! Primært er dette fordi det er så mange nye, og gode, syklister som har begynt på Strava - men det er også en del som har klart å senke tidene sine!

Her er topp-elleve listen (siden jeg har klart å klatre opp på 11'te så gjør vi det slik istedenfor topp 10!). Live-listen sees på siden til Oslos Klatrekonge! (se også link i høyre marg).mandag 6. august 2012

JerseyBin - fin liten duppedings :)

For en stund siden så skrev jeg litt om noen smarte duppeditter (del2) til sykkelen - og siden det har jeg fått testet JerseyBin, skaffet fra våre venner i langeposer.no, som kan anbefales. Det er ganske mye enklere å bruke enn den vanntette mobilholderen jeg kjøpte på båtforretning! Billig, praktisk, enkel i bruk, og bra kvalitet!

"Reservemobilen" og bankkort i JerseyBinfredag 3. august 2012

Birkebeinerrittet er blitt for dyrt!

Jeg antar det ikke bare er jeg som synes at Birkebeinerrittet har en sykt dyr startkontigent?

For 2012 er startkontigenten på svimlende NOK 920,- (eks engangslisens). I tillegg så er det drøye priser på en rekke av tilleggstjenestene - for eksempel Birkenbuss opp på fredag for NOK 530!? For de aller fleste vil jeg tippe at budsjettet for startkontigent, transport, overnatting, mat mm. havner et sted mellom 2-3 tusen kr.

Vanligvis så forsvares høye startkontigenter ved at arrangøren argumenterer for at "det koster å arrangere ritt"... men det kan ikke Birkebeinerrittet AS lenger gjøre for selskapet går med et ekstremt høyt overskudd - som påpekt av Finansavisen denne uken (se bilde).

Birkebeinerrittet AS har i 2009, 2010 og 2011 hatt et årsresultat (dette er overskuddet som kan deles ut til aksjonærene) på henholdsvis NOK 2.9m, 5.1m og 8.3m. De siste tre årene har dermed arrangøren høynet startkontigentene for å øke sin egen inntjening. Aksjonærene i Birkebeinerrittet AS er Rena Idrettslag (50%) og Lillehammer Cykleklubb (50%) og tjener nå grovt mye på arrangementet.

Jeg synes forsåvidt det er helt greit at Rena Idrettslag og Lillehammer Cykleklubb får en fornuftig avkastning på å arrangere rittet og høste litt av den suksesshistorien Birken er - men nå begynner å lukte litt av grådighet og utnyttelse av den posisjonen Birkebeinerrittet har fått. Startkontigenten på dette nivået bidrar med et negativt stikk i siden på oss deltagere - og jeg tror for Birkebeinerarrangementenes eget renommé at de gjør lurt i å vurdere dette nivået for 2013.

Betydelig overskudd for Birkebeinerrittet AS. Finansavisen denne uken.


torsdag 2. august 2012

Klatringen til Tryvann på Strava - surr med segmenter... :-/

Dette innlegget er for Strava brukere - mest i Oslo!

Kanskje den mest kjente bakken i Norge å sykle opp er til Tryvann fra Gressbanen. Her har det blitt arrangert ritt i over ti år - bl.a. Norgescup bakketempo i 2003 (vinnertid 13:37 av Jonathan Dayus), den årlige "Klatringen til Tryvann" og de siste par årene Pizzorne Challenge!

Dessverre har det vært et surr av ulike segmenter i Strava opp denne bakken - og dette skyldes nok at ikke alle brukere har vært nøyaktig klar over hvor de eksakte start- og stopp-punktene skal være. Det var ett segment som var riktig og som jeg bl.a. brukte til oversikten av Oslos Klatrekonge - men, den har av en eller annen grunn nylig blitt slettet... :-/ Dette ble jeg klar over i går når jeg selv var med på Pizzorne Challenge #3 opp til Tryvann.

I et forsøk på å rydde opp her har jeg lagd et nytt segment som heter "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)". Jeg har også fått Strava Support til å slette alle de andre segmentene som var på samme strekning, men som hadde feil start/stopp.

Det nye offisielle segmentet har start- og stopp-punkter nesten identisk med rittene som kjøres her. Det eneste som er marginalt forskjellig er at startpunktet er rett ovenfor krysset til Lybekkveien og derfor blir tidene noen sekund bedre på segmentet enn i resultatlistene til f.eks. Pizzorne Challenge. Men slik må det være for om man setter startpunktet midt i krysset så vil ikke tidene til flere av de som starter (langt fremme i feltet) i rittene fanges opp av Strava og man mister mange av de beste tidene.

Kan alle Strava brukere som sykler denne bakken derfor passe på at de velger "unhide" på dette segmentet (om dere ikke ser den i listen over segmenter kjørt når dere sykler opp her) og vennligst ikke lag noen nytt segment på samme strekning!!!


Dette er forøvrig segmentet jeg kommer til å bruke selv i beregningen av Oslos Klatrekonge - hvor Arne Post fortsatt leder!


Er sykkelen din klar til Birken?

Det er nå du bør gå over sykkelen din! Du kommer helt sikkert til å finne noe som bør fikses/byttes, og det tar tid å bestille/kjøpe deler, mekke, og få testet skikkelig. Det ideelle er å ha en rittklar sykkel minst en uke før slik at man har tid til å få testet på noen turer. Å bytte viktige deler rett før rittet kan gå greit, men det er alltid risiko for at noe er satt på feil eller justert feil - og det er kjipt å oppdage det på vei om mot Skramstadsætra..

Birkebeinerrittet er det eneste terrengsykkelrittet jeg er med på i år og det er vel mest fordi jeg følger meg "forpliktet"!.. Om man skal være en del av sykkelnorge så kan man ikke droppe Birken som er en unikt arrangement med såpass mange deltagere og liv!

Selv har jeg gjort en rekke justeringer på min egen sykkel - bl.a. byttet til stiv gaffel (som jeg skal forsøke med for første gang), byttet kjede og kassett, og luftet bremsene (klarte å miste bremseveske i bakbremsen når jeg byttet bremseklosser... tabbe). I år tenkte jeg også å kjøre med ganske myke hjul (maks 30psi, kanskje lavere) og litt guffe i hjulene for å sikre litt mot punktering.

For de spesielt interesserte


Klar til dyst! :-)

Huskeliste - Birken sykkelmekk:

- Gå over girjusteringer frem og bak. Her finnes det masse bra instrukser på nett - search and you will find. Om du ikke er 100% fornøyd med innstillingene så dobbelsjekk og fiks. Merk forøvrig at upresis skifting kan være et resulatat av en rekke andre årsaker som slitt drivverk (kjede/kassett/drev), skjevt girøre (metalbiten som bakskifteren er montert til - kan byttes), en forslått/bøyd bakskifter, eller girwire'e som ikke sklir godt i strømpene.


- Bytte dekk og slanger - og sjekk felgbånd: Om du har dekk som er eldre enn ett år (2010 eller eldre) eller om de er slitte så anbefaler jeg at disse bør byttes. Gummi er ferskvare og blir hardt/stivt selv om det ikke brukes. Punkteringer skjer utrolig mye lettere på slitte/gamle dekk - så dette er noe jeg prioriterer høyt. Selv bruker jeg Continental Race King 2.2. Helt topp til grusritt som Birken - og ikke minst får man prisgunstige dekkpakker av denne (bl.a. på XXL og andre steder). Når du først skal bytte dekk så sjekk også felgbåndene når du er i gang - om disse er gamle/råtne så risikerer du punkter mellom slangen og hullene (som eikene er i) i felgen - unødvendig! Når det gjelder lufttrykk så er dette litt avhengig av vekt på rytter - selv planlegger jeg å ha 30psi (dette diskuteres av en eller annen grunn sinnsykt mye på diverse forumer... det er ikke SÅ viktig. Jeg er overbevist at om man har 30 eller 60 så er det en marginal forskjell på rullemotstand).


- Bytt bremseklosser. Om slitte. Enkelt å gjøre selv. Finnes to typer - unngå de myke, kjøp de harde.


- Bytte wire og strømper: Om giring er litt trengt så kan du først forsøke å løsne de og olje de. Om de fortsatt er trege så bør du bytte wire og strømper. Viktig: Når man bytter så sett på heldekkende strømpe på bakgiret. Det enkleste er bare å kjøpe en lang strømpe (metervare i butikk) og klippe til helt fra styret til bakskifteren, og bare tape'e/strips'e denne til rammen. At det i det hele tatt finnes terrengsykler som selges uten heldekkende strømper er en skandale - om man sykler i skauen så får man garantert gjørmesprut, og med "oppdelte" strømper så kommer denne gjørma inn i strømpene. Ref Birken de siste årene så har det vært mange som har slitt med girskifteproblemer av denne grunn.


- Juster trykket i dempegaffelen. Det er nesten litt rart at det ikke følger en demperpumpe med når man kjøper terrengsykkel. Faktisk så tror jeg svært mange ikke vet hva dette er en gang. Men, til opplysning: Dette er en liten pumpe som man kan justere lufttrykket i dempegaffelen sin med - omtrent som man pumper opp hjulene sine. Stikk ut og kjøp en om du ikke har fra før, og sjekk brukermanualen (også ganske rart at man ikke får med denne når man kjøper ny sykkel... man før den hvis man bare kjøper en demper) til dempegaffelen for å finne lufttrykk - som du finner på internett. Anbefalt lufttrykk står ofte på et lite klistremerke på gaffelen.


- Skjekk kranklageret og trinsehjulene i bakskifteren. Trinsehjulene i bakskifteren er etter min erfaring den ene komponenten på både landeveis- og terrengsykler som produseres i helt latterlig dårlig kvalitet. Jeg tror nesten ikke jeg kan huske at ikke disse har vært i stykker når jeg har tatt meg bryet til å sjekke de. De er heldigvis ganske enkle å bytte... men irriterende å til stadighet måtte bruke 200 kr på nye. Også kranklageret virker som en av komponentene som sykkelprodusenter ikke bryr seg nevneverdig mye om at skal fungere mer enn et par tusen kilometer. Sjekk den, og ikke bli overasket om lagrene er løse og må byttes.


- Gå over resten av sykkelen og sjekk etter ødelagde deler. Rart hvor mye som blir ødelagt igrunn på en sykkel som brukes litt. nevner et par ting til som bør sjekkes: Styrelageret (hold inn forbrems og rugg litt frem og tilbake... slark betyr at denne må sjekkes), pedaler, gå over eikene på hjulene, ta av hjul og sjekk at nav er ok (ruller bra), kikk over rammen etter sprekker/slag, og tilslutt gå over og sjekk at det ikke er noen bolter på sykkelen som er løse.


Om jeg har glemt noe så legg igjen en kommentar!