fredag 31. august 2012

Innspill til detaljregulering i Maridalen

I disse dager kan man sende inn innspill til Bymiljøetaten vedr detaljreguleringsplanen for Maridalen. For de som ikke har fått det med seg så pågår det et arbeid med å vurdere to alternativer for Maridalen: 1) En adskilt gang- og sykkelvei, eller 2) En utvidet veiskulder på begge sider av veien.

Firmaet Hjellnes Consult laget i vår en rapport hvor de anbefaler en løsning med at en adskilt gang- og sykkelvei fremfor utvidede veiskuldre. Denne rapporten kan leses her.

Ettersom det er oppfordret til å sende innspill/kommentarer til det videre arbeidet, så har jeg gjort nettopp det. Sendte denne på epost i dag. Oppfordrer andre til også å sende sine kommentarer! Antar at noen av sykkelklubbene kanskje koordinerer slike kommentarer - har ikke sjekket.. bare fyrte avgårde mine... ;-)Til: Vibeche Håheim, Hjellnes Consult (vhk@hjellnesconsult.no)
Fra: Martin P. Hoff
Dato: 3 september 2012
Vedr: Innspill til konsekvensutredning i Maridalen

Jeg har, som mange andre syklister, lest igjennom konsekvensutredningen som dere har utarbeidet for Oslo Kommune / Bymiljøetaten og har innspill til rapportens vurdering av alternativene «3» og «4» som jeg håper dere tar med i det videre arbeidet i detaljreguleringsplanen og vurderingene av disse alternativene.

Jeg er en svært ivrig sykkelmosjonist (bl.a så blogger jeg om mitt liv på sykkelsetet her http://nebukanezerblog.blogspot.com) og finansmann. Jeg er også svært friluftsinteressert og er en «storbruker» av Nordmarka både når det gjelder ski, gå turer, og sykkelturer. Selv har jeg trent regelmessig i Oslo og omegn, inkludert utallige sykkeltreninger i Maridalen, de siste 15 årene.

La meg først bare påpeke at jeg reagerer på formuleringen i paragraf 6.2 om at:

« Det er i dag et problem at syklistene langs Maridalsveien kommer i store grupper og har stor fart. Disse fortrenger øvrige brukere. »

Dette gir et uriktig og en unødvendig negativ karakteristikk av syklistene i Maridalen. Har dere tenkt tanken på at det faktisk er bilistene som holder aller høyest fart og kanskje «fortrenger øvrige brukere»? Forøvrig, som jeg kommer til, er det ulogisk at det med denne holdningen, konkluderes med at den beste løsningen er å tilrettelegge en gang- og sykkelvei for disse syklistene (som har «stor fart») som skal brukes sammen med rulleskigåere, tursyklister og fotgjengere (eldre på tur, mødre med barnevogner etc.).

Maridalen er Oslos viktigste treningsområde for syklister, og treningssyklisten utgjør majoriteten av brukere i Maridalen. Dette er ikke syklister som er på vei noe sted som helst (som det kan se ut som dere tror ettersom mye av retorikken i rapporten er orientert om «transport» ut i marka), men som trener frem-og-tilbake i Maridalen på asfalt for å kunne opprettholde høy hastighet på sykkelen. Hastigheten som holdes under slike treningsforhold (alt mellom 20 til 50km/t) er uforenelig med å sykle på en gang- og sykkelvei og ihht trafikkreglene om at «passering av gående må skje i god avstand og i tilnærmet gangfart» så er det ikke bare uforsvarlig å sykle på en kombinert gang- og sykkelvei i slike hastigheter, men også ulovlig.

Derfor må dere ta hensyn til i deres «Vurdering of omfang, alternativ 3» (6.4.2) at majoriteten av syklistene i Maridalen fortsatt kommer til å sykle på veien selv om det anlegges en gang- og sykkelvei. Fordi de ønsker det og fordi det er pliktige til det. Det vil i såfall bety, om det bygges en adskilt sykkelvei, at de to største brukergruppene av Maridalen (syklistene og bilistene - det er forøvrig helt feil som dere hevder i rapporten at det er volum på ca 50/50 av rulleskigåere og syklister – og det er en svært grov feil for en "faktabasert rapport") vil bli tvunget til forsatt å koeksistere på samme asfalt – bare trangere og mer trafikkfarlig.

I deres vurdering av alternativ 4 (bredere veiskulder på begge sider) («Vurdering av omfang, alternativ 4» (6.4.3))så skriver dere at dette vil være en utfordring på vinteren bl.a. fordi «om vinteren kan oppmerkingen forsvinne som følge av snødekke, og det vil også kunne bli problemer med oppsamling av snø på skulderen ved brøyting.». For det første så anbefaler jeg dere å dra ut i Maridalen i februar og telle antall syklister, rulleskigåere og gående. Denne tellingen vil resultere i et ekstremt lite antall – om noen som helst. På denne årstiden er rulleskigående på vanlig langrennsski andre steder i marka, treningssyklistene er innendørs på en «rulle» eller spinningsykkel, og de gående sitter på bussen. For det andre så er antagelsen om at Oslo Kommune ikke vil kunne overholde sine plikter til å brøye veiskulderen også oppsiktsvekkende. Det er en ting at Oslo Kommune ikke klarer å brøyte skikkelig på noen av de tynneste sykkelfeltene i sentrum, selv om de forsømmer sine plikter også her – men jeg synes ikke det burde være tvil om at man skulle kunne forvente skikkelig brøyting av en såpass bred veiskulder (2 meter) som det er snakk om i dette tilfellet.

Når det gjelder gående/joggende (minner om at dette også er et sommerfenomen) – så må den åpenbare løsningen være å forsøke å få denne brukergruppen til primært å benytte gangveien langs vestsiden av strekningen mellom Brekke og Hammeren.  Per i dag er det svært dårlig skiltet og de fleste er ikke klar over denne flotte turveien inn til Hammeren – her kunne man også forbedret «inngangspartiet» slik at den var mere synlig. Denne ruten er kun ca700m lengre enn å gå på veien, og for de få som ikke går denne veien (her også ville det vært interessent med noen fakta – rapporten deres gir et inntrykk at gående er en stor brukergruppe mens jeg knapt har sett noen gående på denne strekningen noensinne), men som ønsker å fortsatt gå på veien, så er en såpass bred veiskulder på 2meter mere enn tilstrekkelig for å unngå konflikter mellom brukere av vegskulderen.

Som konklusjon tror jeg det er liten tvil at en bredere veiskulder er en vesentlig bedre løsning enn en adskilt gang- og sykkelvei. Jeg vil forøvrig anbefale dere å få innspill fra noen av de største sykkelklubbene i Oslo som trener her (f.eks. Sportsklubben Rye) – ettersom rapporten deres fra i vår gir et inntrykk av mangelfull forståelse av den største brukergruppen i Maridalen - treningssyklisten.

Mvh,
Martin Hoff2 kommentarer:

  1. Hvis de tar til seg disse henvendelsene som sendes inn, så sender du her inn et gullkorn.
    Kjempeinsj!

    SvarSlett
  2. Oppdater gjerne med eventuelle svar!

    SvarSlett