torsdag 2. august 2012

Klatringen til Tryvann på Strava - surr med segmenter... :-/

Dette innlegget er for Strava brukere - mest i Oslo!

Kanskje den mest kjente bakken i Norge å sykle opp er til Tryvann fra Gressbanen. Her har det blitt arrangert ritt i over ti år - bl.a. Norgescup bakketempo i 2003 (vinnertid 13:37 av Jonathan Dayus), den årlige "Klatringen til Tryvann" og de siste par årene Pizzorne Challenge!

Dessverre har det vært et surr av ulike segmenter i Strava opp denne bakken - og dette skyldes nok at ikke alle brukere har vært nøyaktig klar over hvor de eksakte start- og stopp-punktene skal være. Det var ett segment som var riktig og som jeg bl.a. brukte til oversikten av Oslos Klatrekonge - men, den har av en eller annen grunn nylig blitt slettet... :-/ Dette ble jeg klar over i går når jeg selv var med på Pizzorne Challenge #3 opp til Tryvann.

I et forsøk på å rydde opp her har jeg lagd et nytt segment som heter "Klatringen til Tryvann fra Gressbanen (offisiell)". Jeg har også fått Strava Support til å slette alle de andre segmentene som var på samme strekning, men som hadde feil start/stopp.

Det nye offisielle segmentet har start- og stopp-punkter nesten identisk med rittene som kjøres her. Det eneste som er marginalt forskjellig er at startpunktet er rett ovenfor krysset til Lybekkveien og derfor blir tidene noen sekund bedre på segmentet enn i resultatlistene til f.eks. Pizzorne Challenge. Men slik må det være for om man setter startpunktet midt i krysset så vil ikke tidene til flere av de som starter (langt fremme i feltet) i rittene fanges opp av Strava og man mister mange av de beste tidene.

Kan alle Strava brukere som sykler denne bakken derfor passe på at de velger "unhide" på dette segmentet (om dere ikke ser den i listen over segmenter kjørt når dere sykler opp her) og vennligst ikke lag noen nytt segment på samme strekning!!!


Dette er forøvrig segmentet jeg kommer til å bruke selv i beregningen av Oslos Klatrekonge - hvor Arne Post fortsatt leder!


1 kommentar: