mandag 2. november 2015

Med tryggere sykkelveier begynner alle å sykle!

Det er fortsatt helt trygt å kjøre bil i Norge!...

For de som har fulgt litt med på ulykkesstatistikkene siden jeg skrev innlegget Helt trygt å kjøre bil- for de som er inni for et par år siden, så er dette i høyeste grad fortsatt riktig. Det skjer bilulykker, også dødsfall, men som en andel av den tiden og de antall kilometer tilbakelagt i bil i Norge er det veldig små tall. Jeg sier igjen nå som jeg sa da: Det er helt trygt å kjøre bil i Norge. Vi bor i det mest trafikksikre landet i Verden for bilister, og faktisk er risikoen man påtar seg ved å sette seg inn i en bil omtrent sammenlignet med den risikoen man tar på seg ved bare å eksistere. Det dør mange flere mennesker i "freak-accidents" (falle ned fra en stige, kjøttbit i halsen, isblokk i hodet, etc etc) enn de som dør mens de sitter i en bil. (se opprinnelig innlegg for mer tall.).

Antall dødsfall i trafikken 1970-2013 (personer i bil ca 70% av dødsfall). Kilde: Trygg Trafikk.


... men det er veldig farlig å sykle!

Når disse dataene blir presentert så er de alltid i absolutte tall. F.eks. blir antall dødstall i bil (57 i perioden jan-sep 2015) sammenlignet med antall dødsfall blant syklister (6 i perioden jan-sep 2015). Dette er en grov feilsammenligning om man ikke også tar med antall kilometer (eller tid brukt) i bil i forhold til sykkel, om man skal forsøke å gi et bilde av den relative risikoen man påtar seg ved å transportere seg ved en av de nevnte transportformene. Selv om det er ca 10x så mange dødsfall i bil enn på sykkel, så kjøres det mange hundre ganger så mange kilometer i bil som det sykles i Norge, så egentlig er det ekstremt mye farligere å sykle! I 2013 estimerte Syklistenes Landsforening at det er ca 20x så farlig å sykle enn å kjøre bil.

Om man tar med alle typer skader, så presenterte Norsk pasientregister og Oslo skadelegevakt tall i sommer som viser at sykkelulykker er det aller mest utbredte fremkostmiddelet ved skader registrert hos NPR. Og dette til tross for at det sykles mye mindre enn det kjøres bil! Det er altså ekstremt mange småulykker på sykkel som krever legebehandling, men som går "under radaren".


For oss som både kjører bil og sykler i Oslo så er ikke det så rart...

Og er det egentlig rart? Jeg både kjører bil og sykler i og rundt Oslo hver eneste uke - og det er selvfølgelig ikke overraskende når man setter de absoluttene skadetallene i perspektiv (kilometer kjørt / tid brukt per transportmiddel). Oslo er et skammens kapittel hva gjelder tilrettelegging for trygg transportsykling - og jeg og mange andre setter meg på sykkelen med kunnskapen om at jeg tar en viss risiko ved å sykle. Men vi gjør det for det! Det blir vel som det var å kjøre bil på 70-tallet - det er nemlig fortsatt der vi er hva gjelder tilrettelegging for trygg og effektiv sykkeltransport i Norge. Iallefall om man ser på ulykke- og dødsstatistikkene.

Til tross for at det er kanskje 20x så farlig å sykle som å kjøre bil er disse tallene helt underordnet i tilretteleggingen av sykkelveier. Her vil bruke to eksempler fra sykkelruten jeg sykler på nesten hver eneste dag, som er hovedsykkelveien inn til Oslo fra vestsiden. Dette er sannsynligvis Norges mest trafikkerte hovedfartsåre for syklister:

1: Rett etter Lysakerelven møter man en ikke-lysregulert fotgjengerovergang, hvor man må vike for bilene som kommer kjørende, på det som er en ganske utbetydelig sidevei. Jeg har skrevet om denne fotgjengerovergangen tidligere - noe jeg da omtalte som "Oslos mest idiotiske sykkel-løsning?". Det er svært illustrerende her at det er syklistene som må vike for bilene!... Til tross for at dette skal være hovedekspressveien for sykkel inn til Oslo sentrum er det syklistene som må bråbremse om det så skulle komme en bil på denne sideveien. Og at NPR melder om mange småskader - ja, jeg kan garantere at noen av de kommer fra dette krysset. De som sitter inne i bilene som kjører over fotgjengerovergangen sitter helt trygt.

2: Utkjøringen fra Bestumkilen båthavn ved Skøyen. Til tross for at dette er en utkjøring fra en båthavn så er det ikke skiltet med vikeplikt for bilene som skal ut på E18. Jeg skjønner godt at bilene som kommer ut her kan tro at de har forkjørsrett fordi det ser ut som en vei - selv om det i realiteten bare er en innkjørselsvei! De har vikeplikt, men Vegvesenet har ikke tatt seg bry med å skilte, og da er det mange biler som bare kjører ut over sykkelfeltet. Igjen: Vi snakker her om hovedekspressveien for sykkel inn til Norges hovedstad - men det er syklistene som må bråbremse fordi noen har vært inne og sjekket at presenningen ligger fint over båten deres. Syklistene er ganske enkelt ikke prioritert, og det er skapt et ekstremt farlig kryss i samme slengen. Jeg synes det sier mye om mentaliteten til de som bygger disse veiene. Senest for noen dager siden måtte jeg hugge til bremsene fordi en bil (hvit Volkswagen varevogn) kjørte rett ut foran meg.

Utkjøringen fra Bestumkilen båthavn. Her kommer de rett ut over hovedsykkelveien... :-/


Alle skal sykle - men først må vi ha gode og trygge sykkelveier!

Det som skjer i Oslo nå etter kommunevalget er at "alle" skal begynne å sykle... primært pga miljøhensyn! Det er kjempebra, men samtidig blir jeg undrende til at ikke ulykkesstatistikkene også tas med i diskusjonen. Har ingen fått med seg at det er farlig å sykle i Oslo? Jeg vil også påstå at sykkelveien fra vest heller ikke har særlig mer kapasitet slik det er bygd i dag. Som jeg påpekte da jeg skrev om skiltene langs denne løypen er den også stort sett regulert som en kombinert gang- og sykkelvei. Det er helt uholdbart om man skal tilrettelegge for en massiv økning i antall syklister på denne strekningen. Det og øke tryggheten ved å gi syklistene prioritert i farlige kryss som nevnt ovenfor.

Nå krysser jeg fingrene for at all praten om miljøet settes inn i handlingsplaner for bedre og tryggere sykkelveier. Om man kan prioritere syklistene langs slike hovedsykkelårer, og ikke bilene, samt øke kapasiteten, og regulere disse til dedikerte sykkelveier - så vil naturligvis svært mange finne fram sykkelen! Og det vil ikke bare bedre miljøet, det vil også redusere ulykkestallene på sykkel.

Det starter med bedre sykkelveier. Nå er det jammen snart på tide!

2 kommentarer:

 1. I samme område som du viser til: Jeg begriper ikke hvorfor ombyggingen ved Vækerø gjøres som den gjør. Hvis man hadde forlenget sykkeltunnelen noen meter og dermed byttet plass mellom "bilvei" og sykkelvei kunne man sørget for at sykkelveien hadde sluppet 6 kryss hvor man kan støte på biler: 2 båtforeninger, Oslo Kajakklubb (som jeg også frekventerer), roklubben, utsalgene ved Maxbo og Thauglands (som sikkert er kjempefornøyd med å måtte kontinuerlig ha en vekter stående for å hindre kollisjon mellom bil og sykkel)
  Begrunnelsen er visstnok at sykkelveien ikke kan ligge så nær E18, men det spiller visst ikke noen rolle med nærhet til motorvei når man er ovenfor Max Knekker.

  SvarSlett
  Svar
  1. Helt enig med deg - hadde jo vært en smart løsning om disse byttet plass. Det er jo på en måte bra å se at det skjer noe, men samtidig så stusser man fortsatt over løsningene på selv en del av de nyeste prosjektene... :-/

   Slett