torsdag 16. mai 2013

Å sykle langt ut i veien og to i bredden...

I debatten om syklistenes plass på norske veier så leser jeg med jevne mellomrom innlegg fra syklister som hevder at å ligge et stykke ut i veibanen skal være tryggere fordi det tvinger bilister til å gjøre en skikkelig forbikjøring.

Argumentasjonen er at det er farlig å ligge langt ute til høyre i kjørefeltet fordi bilistene vil kjøre forbi med mindre klaring og også i større fart ettersom de ikke nødvendigvis må bremse ned i forkant. Mens om man ligger godt ut i veibanen må bilisten vente på at den motgående veibanen er fri for trafikk og gjøre en skikkelig forbikjøring, omtrent på samme måte som om han hadde kjørt forbi en annen bil. (Samme argumentasjon har jeg også sett når det gjelder å sykle to i bredden.)

Liker å sykle omtrent slik
Basert på egne erfaringer med å sykle på trafikkerte veier både her til lands og i utlandet så vil jeg påstå at det stikk motsatte er tilfelle og at andelen farlige forbikjøringer er vesentlig høyere om man sykler langt ut i veibanen på trafikkerte veier. Å fortelle syklister at det er tryggere å ligge godt ut i veibanen er svært misvisende og et farlig råd - mener nå jeg iallefall.

Grunnen til dette er åpenbar: En del bilister blir provosert av slik sykling, som oppfattes som hensynsløs, og kjører forbi selv om det enda ikke er klart i motgående kjørefelt. Forbikjøringen blir dermed farlig både for syklisten og også for motgående biler med dårlig/liten klaring til begge deler.

Vi har kanskje retten på vår side om vi ønsker å sykle langt ut i veibanen. Syklisten defineres som et kjøretøy etter vegtrafikkloven og skal behandles deretter.... Men dette dreier seg om å sykle på en slik måte som minimerer antall farlige situasjoner - og i dette tilfellet så gjøres dette best ved å ligge godt ut til høyre og unngå å provosere fram unødvendige farlige forbikjøringer.

Man hører/merker stort sett når det er en bil bak seg og tror jeg man gjør lurt i å posisjonere seg godt ut på høyre-siden av veibanen - faktisk sykler jeg ofte på høyre side av hvitstripen eller på vegskulderen - for å slippe bilistene, og kanskje særlig de mest utålmodige, forbi.

Kan forøvrig anbefale sykkelvettreglene fra NCF. De finnes her.

Ingen kommentarer:

Bruker du ikke Facebook så skriv her: