onsdag 29. juni 2016

Den tragisk dårlige sykkeltiretteleggingen i Bærum

I gårsdagens Budstikka utbroderer politimannen, og styreleder i NAF Asker og Bærum, Stig Wettre-Johnsen om hvor farlig det er at syklister "bruker trafikken som treningsstudio" og uttaler at "Slike syklister oppfører seg ikke som gode trafikanter". Han er særlig opptatt av de som sykler på fortauer, gang- og sykkelveier, og mener at det er konkurransejaget som gjør at de "brøyter seg frem"! Han viser ikke til noen fakta, og det er igrunn bare fordomsfullt oppgulp som bidrar til å skape/forsterke gale og fiendtlige holdninger til syklister. De fakta som finnes om kollisjoner mellom syklister og fotgjengere viser at dette tvert imot ikke er noe stort problemområde, og slike kollisjoner er ekstremt lavt representert i ulykkesstatistikken. Jeg skulle gjerne likt å visst om han har noen ulykkestall som støtter opp om hans synsing om at Stravasyklister skaper farlige situasjoner? Nå må ikke noen tro at jeg forsvarer de som sykler for fort på fortauer og passerer andre trafikanter for nærme og med for høy hastighet. De er uansvarlige idioter i samme kategori som uansvarlige bilister som sneier syklister (riktignok med langt mindre farlig bevegelseskraft), og som burde komme seg ut på veien. Uansett så er det et poeng at man ikke kan analysere risikobildet i trafikken utifra synsing om nesten-ulykker - man må se på faktiske ulykkestall.

Er det ikke herlig hvordan han har stilt opp bilen på tvers av gang- og sykkelveien for å få et godt bilde til Budstikka? Smil da tjukken!

Bakgrunnen for oppgulpet er at det visstnok er et stort problem med treningssyklister på to strekninger: 1) Sandviksveien mellom Billingstad og Sandvika og 2) Fekjan mellom Billingstad og Holmen

Jeg kjenner selv disse to strekningene svært godt og sykler der flere ganger i uken - da stort sett på trening kveldstid eller i helgene. Og om det er en ting som kommer tydelig fram i den ovennevnte artikkelen, i tillegg til NAF-mannen Wettre-Johnsens faktaløse og sykkelfiendtlige fordommer, så er det hvor elendig tilrettelegging for syklister det er på disse to strekningene. Her det verdt å minne om at disse er en del av den viktige sykkeltransportåren igjennom Bærum på vei mot Oslo, og det er jo helt skandaløst at ikke Bærum Kommune har utbedret disse for lengst.


Ingen tilrettelegging for syklister på Sandviksveien mellom Billingstad-Sandvika

Når man kommer inn på Sandviksveien fra Billingstad så møter man det som ser ut som et fortau hvor det er merket 50kmt for trafikken. Denne økes til 60kmt litt lengre opp i bakken.

Starten av Sandviksveien i retning Sandvika

Selv unngår jeg fortau med mindre det er noen helt spesielle omstendigheter. Her var det noen i kommentarfeltet tidligere i dag som hevdet at dette fortauet er skiltet som gang- og sykkelvei... Det har jeg ikke klart å finne men det spiller liten rolle, for som jeg har vist tidligere så er skiltmerkingen av sykkelveier, sykkelfelt, og gang-/sykkelveier ofte feil, og ankommer man noe som er utformet som et fortau så må man forvente at fotgjengere vil rusle rundt midt på her uansett hva slags blått skilt kommunen har funnet ut at de vil sette opp. Faktisk er det direkte trafikkfarlig å drive å skilte fortau slik. Uansett skilting er et slikt fortau uegnet for syklister, og særlig de som vil holde jevn fart over "ganghastighet". Vi har ganske enkelt ingenting å gjøre der og bør sykle på veien. Når man har valget mellom et fortau og veibanen så er det, for å si det enkelt, ingen tilrettelegging for syklister. Dette er også en gjenganger for en del andre svært viktige transportårer i Bærum.


De aggressive bilistene skremmer kanskje noen opp på fortauet?

Den største utfordringen med å sykle på veien her er at det ofte er mye trafikk av biler som forsøker å snike forbi køen på E18. Dette er bilister som ikke har tid til å sitte i køen, men istedenfor å ta tog eller buss (eller sykle) som hadde unngått køen, har de funnet ut at de heller skal kjøre sideveiene, i konkurranse med fotgjengeroverganger, utkjøringer fra boliger, og myke trafikanter i ulike kategorier. Min erfaring er at det er mange aggressive bilister på denne strekningen, og det var på den andre problemstrekningen nevnt over hvor jeg selv ble drapstruet av en bilist i fjor.

De aller fleste bilistene kjører riktignok fornuftig og passerer på riktig tid og med god avstand, men antall ganger jeg har blitt sneiet på akkurat disse strekningene er mange, og det antar jeg at andre syklister også opplever her. Det er noen bilister som skal skremme/straffe de som ikke sykler på fortauet, for ifølge de så skal syklistene "sykle på sykkelveien"... Ja det er bare å lese igjennom kommentarfeltet på Budstikkas artikkel så ser man holdningen. At det ikke finnes noen sykkelvei er en oversett bagatell. Kompetansen om hva som er en sykkelvei eller ikke mistenker jeg er svært lav blant de fleste av skribentene i kommentarfeltet.


Hva med å få ut fingern Bærum Kommune?

Det Bærum Kommune burde har gjort for lengst på begge disse strekningene for å øke tryggheten for alle de myke trafikantene var å sperre veien med bom for annen trafikk enn den som skal til eiendommene (slik som er gjort før Høvik Kirke litt lengre nord). Om man kommer fra Asker og skal til Oslo sentrum har man overhodet ingen rett til å gasse rundt på disse små sideveiene til E18 i jaget etter et spart minutt eller to.

I tillegg burde det selvfølgelig ha blitt anlagt adskilt sykkelvei og fortau. Dette sier egentlig seg selv, men jeg er jammen ikke sikker på om det er noen i Bærum Kommune som bryr seg fordi det finnes vel knapt en eneste dedikert sykkelvei i hele Bærum (?). Iallefall ikke på de viktigste transportveiene der jeg sykler. Det er ikke mer enn noen måneder siden gang- og sykkelveien i en del av transportåren Bærumsveien ble fornyet, og da til en ny gang- og sykkelvei!? Ganske utrolig at det skjer i 2016 på en såpass viktig transportåre hvor det også er rikelig med plass til å anlegge separat fortau og sykkelvei.

Men det er klart, det går nok mye tid og resurser på å planlegge nye E18... Så det kan nok forklare hvorfor syklistene får null tilrettelegging. Og at MDG skal få noen posisjon og sparke liv i norges blåeste kommune er vel heller usannsynlig.


1 kommentar: