tirsdag 10. desember 2013

Sykkel mer populært enn langrenn!

Breaking news: SSB publiserte i går rapporten "Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelse, 2013" som viser at sykkeltrening nå er den mest populære treningsformen i Norge. Den viser også at nordmenn generelt er mye mer aktive og trener mer enn tidligere!

Når man leser tabloidpressen om helsetilstanden til nordmenn så får ofte inntrykk av at alt var bedre før. At i "gamle dager" så var befolkningen mer aktiv og spiste sunnere - og at nå som man sitter mer på rævva så blir befolkning mer usunn og risikoutsatt for flere livsstilsrelaterte helseproblemer.. FEIL. Tallene viser det stikk motsatte. På et generelt nivå har vi nordmenn de siste ti-årene blitt mer aktive, vi spiser sunnere, vi røyker mindre, og vi lever lengre. Tabloidpressen driver ikke med folkeopplysning. De opererer med store overskrifter som skal selge flere aviser. (Tidligere i år skrev jeg også om at det er "helt trygt å kjøre bil - for de som er inni" - også noe man ikke skulle tro når man leser VG).

Levekårsundersøkelsen er en undersøkelse som SSB gjennomfører med noen års mellomrom, og den ble sist gjennomført i 2007, og før det i årene 2004, 2001 og 1997. Undersøkelsen viser at på et overordnet nivå så har vi som nasjon har blitt vesentlig mer aktive de siste 16 årene. I 1997 var det nesten 30% av befolkningen som svarte at de hadde holdt seg borte fra "alle former fra fysisk aktivitet" ila det siste året, mens i 2013 var dette tallet sunket til lave 6%! Det er en oppsiktsvekkende forbedring!

De største treningsformene er kanskje ikke overraskende sykkel, ski, jogging, og styrketrening - og veldig gledelig å se at sykkel nå er den mest populære treningsformen i Norge! Hurra!

Kilde: SSB levekårsundersøkelse 2013

I samme periode (1997-2013) kan det nevnes at antall hjertekarsykdommer har sunket dramatisk. Dette henger naturligvis også sammen med at det spises sunnere og færre røyker, men at vi er mer aktive har ganske sikkert også en positiv effekt på disse tallene:

Dødsfall pga iskemisk hjertesykdom og hjerneslag (to vanligste dødsårsaker grunnet hjerte/kar) pr 100000 dødsfall. Kilde: Folkehelseinstituttet

Vi kan spise julemiddagen med god samvittighet i år! :-)

Ingen kommentarer:

Bruker du ikke Facebook så skriv her: