torsdag 11. februar 2016

Den påbudte signalklokken...

Ifølge Foreskrift om krav til sykkel så står det i paragraf 6:

6. Sykkel skal ha signalklokke. Annet varselapparat er forbudt.

En signalklokke er såvidt jeg kan forstå nøyaktig det samme som det alle vi andre kaller en ringeklokke. Ordet kan også brukes til å betegne slike svære røde klokker som henger på brannstasjoner eller den gammeldagse alarmklokken som står på nattbordet. Så den kan godt bråke litt - men da blir den nok upraktisk stor å feste på sykkelen. Alt annet av varslingapparater er strengt forbudt! Jeg undres om det også inkluderer munnen? Er det ulovlig å rope "hold høyre"?

Min signalklokke

I en av de andre punktene i foreskriften står det at "Sykkel skal ha minst to separate bremser...". Som vi husker ble nylig 42 tonn sykler som ble benyttet av flyktninger til å sykle over grensen ved Storskog destruert av myndighetene pga at de bare hadde bakbrems... Eller var det fordi de ikke hadde signalklokke kanskje?

Jeg antar at påbud om signalklokke kommer fordi det forventes at syklister skal primært koeksistere på fortauer og kombinerte gang- og sykkelveier hvor det vrimler av fotgjengere (inkl. barnevogner, pensjonister og småbarn).... Og etter at jeg begynte mitt pendlerliv i fjor vinter så har jeg også montert en slik signalklokke. Nå, etter et par vintre med pendling og plinging kan jeg rapportere om at en signalklokke er relativt lite effektiv i praktisk bruk. Delvis fordi de fleste fotgjengere hører på musikk mens de kikker på telefonen sin. Det er i det hele tatt påfallende hvor lite fotgjengere ser ut til å merke at jeg plinger.

En av de andre reglene i foreskriften er at man skal ha refleks på pedalene, eller alternativt på pedalarmene. I det hele tatt slår det meg hvor lite gjennomtenkt og oppdatert denne foreskriften er - og det til tross for at den tydeligvis ble oppdatert i 2015 for å inkludere punkter relatert til elsykler.

Hvor mange syklister er det som har signalklokke og reflekser på pedalarmene? Uten at jeg har tall på det så vil jeg tippe at det er godt under 10%. Faktisk så er det sannsynligvis tilnærmet ingen som tilfredsstiller denne foreskriften til punkt og prikke. Og det er ikke syklistenes feil, men heller resultatet av en lite gjennomtenkt og delvis utdatert regelverk.

Bremser og lys i mørket - ja ja selvfølgelig! Signalklokke, reflekser i hjulene og pedalene? Ubetydelig flisespikkeri som knapt noen bryr seg om og som iallefall jeg tviler på har noen merkbart positiv effekt på sikkerheten.

Ingen kommentarer:

Bruker du ikke Facebook så skriv her: